Min tid på I4 1970-71

 

Här är ett försök att med bilder visa

den materiel vi hade när jag gjorde min

grundutbildning på I4 i Linköping 1970-1971

där jag tjänstgjorde som signalist på radio

och telefon.

 

Grundtanken kvarstår men har utökats till

att gälla svenskt militärmateriel i ett

bredare perspektiv.

 

 

 

 

Vapen

Handeldvapen

 

Lättare pjäsmateriel


 

M/39

 


 

M/52

 


M/58 M/59

 

Utrustning kläder

 

Utrustning övrigt


 

M/60

Utrustning kläder

 

Utrustning parad / högvakt


 

M/68

 


 

M/90

 


 

Skyddsmateriel och sanering

 

 


 

Radiomateriel

Ra 105

 

Ra 122

 

Ra 130 B

 

Ra 135

 

Ra 140

 

Ra 145

 

Ra 146

 

Ra 170

 

Ra 175

 

Ra 200


 

Telemateriel

 


 

Redskap och handverktyg

 


 

Specialutrustning

Eldledning och orientering

 

Cykel

 

Belysning


 

Tältutrustning och stab

 


 

Logement

 


 

Hemvärnet

 


 

Skyltar och litteratur


 

Lumpen


 

Diverse