Min tid på I4 1970 - 1971

 

Här är ett försök att med bilder visa

den materiel vi hade när jag gjorde min

grundutbildning på I4 i Linköping 1970-1971

där jag tjänstgjorde som signalist på radio

och telefon.Grundtanken kvarstår men har

utökats till att gälla svenskt militärmateriel

i ett bredare perspektiv.

 

 

 

 

Flag Counter