Min tid på I4 1970-71

 

Här är ett försök att med bilder visa

den materiel vi hade när jag gjorde min

grundutbildning på I4 i Linköping 1970-1971

där jag tjänstgjorde som signalist på radio

och telefon.

 

Grundtanken kvarstår men har utökats till

att gälla svenskt militärmateriel i ett

bredare perspektiv.

 

 

 

 

Flag Counter